Jan Strnadel Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Jan rodina

Manžel(ka): Anna (Oddáni)
Děti: Anna, Jan Strnadel, Lukáš Strnadel
 

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: