Jan Bártků Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Zemřel(a):      

Povolání: 1604-1619 rychtář v Širokém Dole
1604 koupil rychtu od Jakuba Květenského za 800 kop grošů

Jan rodina

Manžel(ka): <Bezejmený> (Oddáni)
Děti: Kateřina Bártků
 

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: