Martin Me Mu Klepnte pro zobrazen rodokmenu

Zemel(a):      

Poznmky: 21.11.1723 svatba s Veronikou Annou Stodolovou z Borov

Martin odkaz

Rodie: Vclav Me, Lidmila
Sourozenci: Marie Meov, Pavel Me, Dorota Meov, Veronika Meov, Jakub Me, Judita Meov, Lydie Meov, Vclav Me