Rozina Šotolová Žena Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1632
Zemřel(a):      

Poznámky: narození viz soupis poddaných podle víry 1651 - 19 let
z Královy Lhoty

Rozina odkaz

Rodiče: Jan Šotola, Mandalena
Sourozenci: Lukáš Šotola, Matěj Šotola