Marek Štandera Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 27-Březen-1692
Zemřel(a):     zemřel před r.1760

Povolání: chalupník

Poznámky: *Meziříčí, část 1, P8300075
Index 1, P9010137
Standera
1742 emigroval s manželkou Dorotou a dětmi Kateřinou, Václavem, Annou, Dorotou a Alžbětou do Munsterbergu
2.1.1746 podepsal v Munsterbergu žádost o potvrzení kazatele Blanického

Marek rodina

Manžel(ka): Dorota Jirsáková (Oddáni 15-Listopad-1722)
Děti: Mikuláš Štandera, Kateřina, Václav Štandera, Anna, Dorota Štanderová, Alžběta
Meziříčí, Index2, P9010086
část 4, P8300016

Marek odkaz

Rodiče: Jan Štandera, Kateřina
Sourozenci: Jan Štandera, Matěj Štandera