Jan Pech Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Zemřel(a):      

Povolání: kovář

Poznámky: Neumann (s.47,90) zmiňuje černilovského rodáka Pecha, který udržoval styky s Polskem, odkud si ve  třicátých letech přinesl zakázané knihy. Spojení českých nekatolíků s Polskem odhalil páter Sýkora. Pech obstarával kromě toho také spojení s emigranty v Rixdorfu.

Jan rodina

Manžel(ka): Dorota (Oddáni)
Děti: Jan Pech
 

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: