Jan Jirsák Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1681
Zemřel(a): 1751   +Slavětín

Poznámky: z Královy Lhoty
U Jana Jirsáka z Královy Lhoty byly v roce 1713 nalezeny zakázané knihy, musel se podrobit výslechům a učinit vyznání víry
emigroval do Munsterbergu na jaře 1742 se svými svobodnými syny Janem a Václavem. Byl vdovec, v Králově Lhotě opustil zahradnický grunt o výměře 22 korců. Dluhy na svém gruntě už od roku 1722 neměl.
Zanechaný pozemek byl odhadnut na 250 zlatých. Po mnohých strastech v emigraci se vrátil do Čech a ve věku 70 (64) let v roce 1751 (1745) zemřel ve Slavětíně u své dcery Doroty provdané za Jiříka Zounara.
Dle rodinné tradice pocházela rodina Jirsákova z Litomyšle. Otec Jirsák musel utéci z domova, když byl udán vrchnosti, že přechovával predikanta. Skrýval se v lese. Domluvil se se svou ženou, která dala čeládce dobrou večeři, po níž chasa tvrdě usnula. Na domluvené znamení přišel  Jirsák domů, žena mu podala oknem dítě a utekli spolu do Slezska.

Jan rodina

Manžel(ka): Alžběta (Oddáni)
Děti: Anna, Dorota, Václav Jirsák, Václav Jirsák, Jiřík Jirsák, Alžběta, Jan Jirsák, Lukáš Jirsák
 

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: