Karel Blasius Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1755
Zemřel(a):      

Poznámky: ženil se 24.11.1776 v 21 letech s Annou Stehlíkovou
1803 vlastnil ve Fridrichově Hradci usedlost č.95

Karel odkaz

Rodiče: Jan Blasius, <Bezejmený>
Sourozenci: Johanna Blasius, Helena Blasius, Jan Blasius