Josef Miller Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1744
Zemřel(a): 16-Leden-1808   zemřel na spuchlinu, starý 63 let

Povolání: kovář v Grosdeutschen
1787 rychtář v Sophienthalu
21.11.1802 ještě rychtářem v Sophienthalu

Poznámky: *asi Grosdeutschen u Konstadtu
13.1.1765 v Sophienthalu kmotrem Anny Roziny Isopové
do Zelova přišel ze Sophienthalu, kde jako svědek podepsal 21.11.1802 smlouvu zelovských kolonistů
1807 soused v Zelově

Josef rodina

Manžel(ka): Anna Najmanová (Oddáni 27-Květen-1764)
Děti: Jan Miller, Josef Miller, Matěj Miller, Pavel Miller, Johana, Alžběta, Marie, Samuel Miller
Velký Fr. Tábor

Josef odkaz

Rodiče: Jan Miller, <Bezejmený>
Sourozenci: