Jan Pospíšil Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1711
Zemřel(a): 29-Leden-1777   +Malý Fr. Tábor, starý 66 let

Povolání: 1759 hospodář v Malém Fr. Táboře

Poznámky: odkud? viz. Pozváni do Slezska str.324
emigroval do Munsterbergu
srpen 1742 kmotrem Václava Žákovského v Munsterbergu
29.7.1743 kmotrem Bart. Rychetského v Munsterbergu
1743 hospodařil se svými rodiči v Domslavicích.
Zakladatel Malého Fr. Tábora.
Dostal se do sporu s vrchnostenským správcem a ten jej nechal násilím odvléci k vojákům jako rekruta z Polska.Pospíšil dezertoval,zdržoval se nějaký čas v Polsku,než se odvážil (kolem r.1753) přijít do Fr. Tábora. Táborským učitelem byl udán jako dezertér,ale po delších jednáních byl z armády propuštěn.
1759 prosazoval Kosarina
1766,1776 starší sboru

Jan rodina

Manžel(ka): Anna Komárková (Oddáni)
Děti: Jan Pospíšil, Anna Pospíšilová, Matěj Pospíšil, Marie Pospíšilová, Kateřina Pospíšilová
 

Jan odkaz

Rodiče:
Sourozenci: