Teri Jilek Žena Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Poznámky: telepotter@msn.com

Teri rodina

Manžel(ka): Potter (Oddáni)
Děti:
 

Teri odkaz

Rodiče: George Jilek, <Bezejmený>
Sourozenci: