Jan Pospíšil a Anna Komárková Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Oddáni


Manžel:   Jan Pospíšil

Narozen(a): 1711
Zemřel(a): 29-Leden-1777
Otec:  
Matka:  

Povolání: 1759 hospodář v Malém Fr. Táboře
odkud? viz. Pozváni do Slezska str.324
emigroval do Munsterbergu
srpen 1742 kmotrem Václava Žákovského v Munsterbergu
29.7.1743 kmotrem Bart. Rychetského v Munsterbergu
1743 hospodařil se svými rodiči v Domslavicích.
Zakladatel Malého Fr. Tábora.
Dostal se do sporu s vrchnostenským správcem a ten jej nechal násilím odvléci k vojákům jako rekruta z Polska.Pospíšil dezertoval,zdržoval se nějaký čas v Polsku,než se odvážil (kolem r.1753) přijít do Fr. Tábora. Táborským učitelem byl udán jako dezertér,ale po delších jednáních byl z armády propuštěn.
1759 prosazoval Kosarina
1766,1776 starší sboru


Manželka:   Anna Komárková

Narozen(a): 1731
Zemřel(a): 26-Květen-1786
Otec:  
Matka:  


 


Muž  Dítě 1:   Jan Pospíšil

Narozen(a): 1751
Zemřel(a):  
Manžel(ka):
Děti:


ženil se 26.6.1776 ve Velkém Fr. Táboře ve 25 letech s Annou Jirsákovou


Žena  Dítě 2:   Anna Pospíšilová

Narozen(a): 1752
Zemřel(a): 17-Listopad-1821
Manžel(ka): Tomáš Kulhavý
Děti: Tomáš Kulhavý, Jan Kulhavý, Josef Kulhavý, Anna Kulhavá, Kateřina Kulhavá, Marie Kulhavá


*Malý Tábor


Muž  Dítě 3:   Matěj Pospíšil

Narozen(a): 1763
Zemřel(a):  
Manžel(ka):
Děti:


oženil se 11.11.1787 ve Velkém Fr. Táboře ve 24 letech s Žofií Stehlíkovou


Žena  Dítě 4:   Marie Pospíšilová

Narozen(a): 27-Leden-1767
Zemřel(a):  
Manžel(ka):
Děti:


*Malý Fr. Tábor
16.9.1781 si v Malém Fr. Táboře vzala Jana Jelínka


Žena  Dítě 5:   Kateřina Pospíšilová

Zemřel(a):  
Manžel(ka):
Děti:


16.9.1781 si v Malém Fr. Táboře vzala Jakuba Stejskala